VAZ

Volga Automobile Plant

http://www.lada-auto.ru

VAZ-1118 KALINA
Introduced in: 2004
Family: Kalina
Type: Car
Brand: VAZ
Producer: Cararama
VAZ-1119 KALINA
Introduced in: 2006
Family: Kalina
Type: Car
Brand: VAZ
Producer: KIT
VAZ-1117 KALINA
Introduced in: 2007
Family: Kalina
Type: Car
Brand: VAZ
Producer: KIT
VAZ-11196 KALINA SPORT
Introduced in: 2008
Family: Kalina
Type: Car
Brand: VAZ
Producer: KIT